بیت:
خانه » تیم Broadcast Beat

تیم Broadcast Beat

رایان
ناشر و تولید کننده
کورتیس
سردبیر ارشد
گری
مدیر بخش صادرات ایالات متحده آمریکا و بین المللی شرق
جف
مدیر WESTERN ایالات متحده آمریکا
استیو
پشتیبانی مشتری و توزیع
دیانا
IN-HOUSE VIDEO EDITOR & SUPPORT CLIENT
متی
نوشتار
هنر
مدیریت SET
نورمن
عکسگر و مدیر رسانه های اجتماعی
کریستینا
مدیر CREW
دبرا
اپراتور ON-CAMERA
فرد
سردبیر ارشد
پیروز
تورهای STUDIO
ورسک
رسانه های اجتماعی
ژانت
اپراتور ON-CAMERA
یهودا نویسنده رساله یهودا که از رسالات عهد جدید مسیحیان است
مو و آرایش
نینااد
اپراتور ON-CAMERA